Tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU)

17947
4/21/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update tiện ích (Intel® OFU) phiên bản 14.1 Build 25.

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, Windows Server 2016 family*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Windows Server 2012 R2 family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 8*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 53.8 MB
  • SHA1: 4CA97C53ADA36436F9584119205138E624187E43

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chứa Intel® One Boot Flash Update tiện ích phiên bản 14.1 Build 25.

Tài liệu có sẵn

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng về cách sử dụng công cụ.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.