Intel® HD Graphics driver cho Windows* 8/8.1 (64-bit)

17941
4/4/2014

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® HD Graphics cho Windows* 8 và 8.1.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*
  • Kích thước: 145.5 MB
  • SHA1: 77944D11E84DA561B748E5A9C6982464199B254E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này cài đặt trình điều khiển Intel HD Graphics cho bộ xử lý Intel® Atom™, Pentium® và Celeron® (trước đây có tên mã Bay Trail I / M / D) trên hệ thống Windows* 8/8.1 (64-bit). Các bộ xử lý này bao gồm:

  • Bộ xử lý Intel® Atom™ E3800 Series
  • Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900
  • Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807
  • Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Trang web Hỗ trợ của Nhà sản xuất >

Bạn không chắc chắn nên tải xuống nội dung nào?

Không chắc chắn nếu đây là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp cho thành phần của bạn? Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Ghi

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền tảng Intel® nhúng. Nó không dành cho các hệ thống kinh doanh hoặc người tiêu dùng.

Chủ đề liên quan

Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế ›

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.