Intel® điều khiển Đồ họa HD cho Windows* 8/8.1 (64 bit)

17941
4/4/2014

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® HD Graphics cho Windows* 8 và 8.1.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*
  • Kích thước: 145.5 MB
  • SHA1: 77944D11E84DA561B748E5A9C6982464199B254E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này cài đặt trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho các bộ xử lý Intel® Atom™, Pentium® và Celeron® (trước đây có tên mã là Bay Trail I/M/D) trên hệ thống Windows* 8/8.1 (64 bit). Các bộ xử lý này bao gồm:

  • Bộ xử lý Intel® Atom™ chuỗi E3800
  • Bộ xử ® Celeron® Intel® J1900
  • Bộ xử ® Celeron® Intel® N2807
  • Bộ xử ® Celeron® Intel® N2930

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất >

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Lưu ý

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các nền ® mềm nhúng. Sản phẩm này không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Chủ đề liên quan

Trung tâm tài nguyên & thiết kế ›

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.