Công cụ cập nhật firmware Intel® SSD

17903
12/14/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 4.1 của Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Intel® SSD.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 68.3 MB
  • SHA1: DC1281FA1095E66854C2C4DBB99F5B15164765D4

Mô tả chi tiết

Công cụ cập nhật firmware Intel SSD cung cấp khả năng cập nhật firmware cho Intel Optane Memory và Intel®® Optane™™ Solid State Drives được liệt kê trong Ghi chú phát hành.

Công cụ này có dạng hình ảnh ISO và yêu cầu ổ USB trống hoàn toàn hoặc đĩa CD trắng (với phần mềm ghi đĩa CD và ổ đĩa CD-ROM có thể đọc / ghi).

Công cụ này hoạt động bên ngoài hệ điều hành trên nền tảng, vì vậy không có yêu cầu hệ điều hành.

Bắt đầu

  • Quá trình cập nhật firmware được thực hiện hoàn toàn có nguy cơ của riêng bạn. Trước khi cố gắng cập nhật chương trình cơ sở, bạn có trách nhiệm sao lưu hoặc tạo bản sao các tệp của mình. Nếu quá trình cập nhật firmware Intel SSD bị gián đoạn, SSD của bạn có thể không hoạt động đúng.
  • Để biết chương trình cơ sở mới nhất hiện có, hãy kiểm tra Phiên bản vi chương trình cho Ổ cứng thể rắn Intel® và Bộ nhớ Intel® Optane™.
  • Các giới hạn, yêu cầu và các bước cài đặt được bao gồm trong Hướng dẫn sử dụng.
  • Nếu hệ thống của bạn được tăng tốc với bộ nhớ Intel® Optane™, bạn sẽ cần tạm thời tắt tính năng tăng tốc hệ thống để chạy Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Intel SSD.
  • Nếu bạn mua ổ SSD Intel từ OEM, phiên bản vi chương trình của bạn có thể có tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương của bạn để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
  • Nếu bạn cần bất kỳ trợ giúp nào về cập nhật vi chương trình hoặc các vấn đề về trải nghiệm, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Intel.
  • Bản tải xuống này chứa cả phần mềm độc quyền của Intel và môi trường hoạt động Linux* mã nguồn mở. Phần mềm độc quyền của Intel chỉ được cấp phép theo Thỏa thuận Cấp phép Phần mềm Intel. Các thành phần của môi trường điều hành Linux nguồn mở được cung cấp trong bản tải xuống này được cấp phép theo GNU L / GPL và các giấy phép khác nếu có. Các giấy phép này được bao gồm trong thư mục "giấy phép" trong hình ảnh tải xuống. Bạn có thể xem mã nguồn cho môi trường hoạt động mã nguồn mở này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.