Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
4/14/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 3.0.11 của Intel® SSD Firmware Update Tool.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 109.6 MB
  • SHA1: 90D48F0A60B3487C6A24C42A137C4126E529416D

Mô tả chi tiết

Trình điều Intel® SSD Firmware Update Tool cấp khả năng cập nhật chương trình cơ sở cho Bộ nhớ Intel® Optane™ Intel® ổ đĩa thể rắn được liệt kê trong Ghi chú phát hành.

Công cụ này xuất hiện dưới dạng hình ảnh ISO và yêu cầu một ổ USB hoàn toàn trống hoặc một ĐĨA CD trống (với phần mềm ghi CD và ổ đĩa CD-ROM đọc/ghi được).

Công cụ hoạt động bên ngoài hệ điều hành trên nền tảng, vì vậy không có yêu cầu hệ điều hành.

Bắt đầu

  • Quá trình cập nhật chương trình cơ sở được thực hiện hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn. Trước khi cố gắng cập nhật chương trình cơ sở, bạn có trách nhiệm sao lưu hoặc tạo bản sao các tệp của mình. Nếu quá trình cập Intel SSD chương trình cơ sở bị gián đoạn, trình điều khiển của Intel SSD thể không hoạt động chính xác.
  • Để biết chương trình cơ sở mới nhất có sẵn cho Ổ đĩa thể rắn Intel, hãy kiểm tra các phiên bản chương trình cơ sở.
  • Các giới hạn, yêu cầu và các bước cài đặt bao gồm trong Hướng dẫn Sử dụng.
  • Nếu hệ thống của bạn được tăng tốc với Intel® Optane™ mềm, bạn sẽ cần tạm thời vô hiệu hóa khả năng tăng tốc hệ thống để chạy Intel SSD Firmware Update Tool.
  • Nếu bạn đã mua sản phẩm Intel SSD từ OEM, phiên bản chương trình cơ sở của bạn có thể có cách đặt tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương của bạn để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
  • Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về cập nhật chương trình cơ sở hoặc gặp sự cố, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.
  • Bản tải xuống này chứa cả phần mềm độc quyền của Intel và môi trường vận hành Linux* nguồn mở. Phần mềm độc quyền của Intel chỉ được cấp phép theo Thỏa thuận cấp phép phần mềm Intel. Các thành phần của môi trường vận hành Linux nguồn mở được cung cấp trong bản tải xuống này được cấp phép theo GNU L/GPL và các giấy phép khác nếu có. Các giấy phép này được bao gồm trong thư mục "giấy phép" trong hình ảnh tải xuống. Bạn có thể xem mã nguồn cho môi trường hoạt động nguồn mở này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.