Intel® SSD Firmware Update Tool

17903
4/14/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 3.0.11 của trình điều Intel® SSD Firmware Update Tool.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 109.5 MB
  • SHA1: 062927D4AE784521CBAFB535104E4874F02C9F5C

Mô tả chi tiết

Phần mềm Intel® SSD Firmware Update Tool cấp khả năng cập nhật chương trình cơ sở cho Bộ nhớ Intel® Optane™ và Ổ đĩa thể rắn Intel® được liệt kê trong Ghi chú phát hành.

Công cụ này có hình dạng của một hình ảnh ISO và đòi hỏi phải có một ổ USB hoàn toàn trống hoặc đĩa CD trắng (với phần mềm ghi đĩa CD và ổ đĩa CD-ROM có thể ghi được).

Công cụ này hoạt động bên ngoài hệ điều hành trên nền tảng, do đó không có yêu cầu hệ điều hành.

Bắt đầu

  • Quá trình cập nhật chương trình cơ sở được thực hiện hoàn toàn thuộc về rủi ro của riêng bạn. Trước khi cố gắng cập nhật chương trình cơ sở, bạn có trách nhiệm sao lưu hoặc tạo bản sao các tập tin của mình. Nếu quá trình cập nhật chương trình cơ sở Intel SSD bị gián đoạn, Intel SSD của bạn có thể không hoạt động chính xác.
  • Để biết chương trình cơ sở mới nhất khả dụng cho INTEL SSD, hãy kiểm tra các phiên bản chương trình cơ sở.
  • Giới hạn, yêu cầu và các bước cài đặt bao gồm trong Hướng dẫn sử dụng.
  • Nếu hệ thống của bạn được tăng tốc Intel® Optane™ nhớ, bạn sẽ cần tạm thời vô hiệu hóa khả năng tăng tốc hệ thống để chạy bộ điều Intel SSD Firmware Update Tool.
  • Nếu bạn đã mua INTEL SSD của mình từ OEM, phiên bản chương trình cơ sở của bạn có thể có cách đặt tên khác. Liên hệ với đại diện OEM tại địa phương để biết các bản sửa đổi chương trình cơ sở mới nhất.
  • Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về cập nhật chương trình cơ sở hoặc gặp sự cố, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.
  • Bản tải xuống này bao gồm cả phần mềm độc quyền của Intel và môi trường hoạt động Linux* nguồn mở. Phần mềm độc quyền của Intel chỉ được cấp phép theo Thỏa thuận cấp phép phần mềm Intel. Các thành phần của môi trường hoạt động Linux nguồn mở được cung cấp trong bản tải xuống này được cấp phép theo GNU L/GPL và các giấy phép khác nếu có. Các giấy phép này được bao gồm trong thư mục "giấy phép" trong hình ảnh tải xuống. Bạn có thể xem mã nguồn cho môi trường hoạt động nguồn mở này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.