Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

17881
9/25/2021

Giới thiệu

Công nghệ Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) được sử dụng để ép xung, giám sát và căng hệ thống.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10* (20H2), Windows 10* (20H1), Windows 10* (RS5), Windows 10* (RS3), Windows 10* (19H2), Windows 11*, Windows 10* (RS4), Windows 10* (19H1)
  • Kích thước: 21.4 MB
  • SHA1: 436B785DC66A1D9D8A0541BFA4B338520C689CB5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel XTU là phần mềm điều chỉnh hiệu năng dựa trên Windows* cho phép những người mới làm quen và những người đam mê kinh nghiệm để ép xung, giám sát và căng hệ thống. Giao diện phần mềm cho thấy một tập hợp các khả năng mạnh mẽ phổ biến trong hầu hết các nền tảng dành cho người đam mê cùng với các tính năng mới có sẵn trên bộ xử lý ứng dụng Intel® và bo mạch chủ Intel® mới.

Xem ghi chú phát hành cho phần cứng được hỗ trợ, những gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết. Intel XTU có thể hoặc không hoạt động trên các bộ xử lý không được hỗ trợ.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.