Intel® SCS trợ cho Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống Microsoft*

17827
7/29/2020

Giới thiệu

Tiện ích bổ sung SCS cho Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống của Microsoft* (SCCM) bao gồm hỗ trợ tích hợp để quản lý ngoài băng tần của Intel® AMT. (2.1.10)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: E21000DD8702F8649FBA537A0E8D314A24F315D6

Mô tả chi tiết

Ghi chú:

Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống của Microsoft (SCCM) 2012 R2* bao gồm hỗ trợ tích hợp để quản lý tài nguyên ngoài băng tần (OOB) Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Điều này bao gồm khả năng khám phá và định cấu hình Intel® AMT và sau đó sử dụng một số tính năng OOB của máy Intel® AMT.

Tiện ích bổ sung này được tạo ra để cho phép SCCM được sử dụng với tất cả các phiên bản phần mềm được hỗ trợ Intel AMT.

Tiện ích bổ sung tích hợp các thành phần của Intel® SCS với SCCM. Sau khi cài đặt, Intel SCS thay thế các chức năng tích hợp của SCCM.

Tiện ích bổ sung cũng xử lý việc khám phá dữ liệu từ các hệ thống hỗ trợ Intel AMT (khám phá OOBinitial về trạng thái Intel AMT vẫn được thực hiện bằng cách sử dụng SCCM) Cấu hình/Chưa định cấu hình Intel AMT trên các hệ thống được phát hiện và Bảo trì các cài đặt Intel AMT trên các hệ thống được phát hiện ra.

Tiện ích bổ sung sẽ cài đặt các tập hợp, quảng cáo và trình tự tác vụ được cấu hình sẵn để sử dụng các Intel SCS của bạn.

Cần trợ giúp? Intel® Business Support

Người dùng Intel® SCS và Tiện ích SCS này cho SCCM có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua cổng thông Intel® Business Support mới. Những người hoàn thành mẫu đăng ký một lần sẽ nhận được hỗ trợ trực tiếp từ các kỹ sư của Intel. Sử dụng cổng Intel® Business Support hành để gửi câu hỏi, theo dõi tiến trình và giúp môi trường của bạn hoạt động nhanh hơn.

Trung tâm ® gia intel™ vPro

Những người chọn không đăng ký có thể chia sẻ kiến thức và cộng tác về các vấn đề phổ biến với cộng đồng thông qua Trung tâm chuyên gia intel® vPro™. Lưu ý rằng cộng đồng không có sự hỗ trợ của các kỹ sư Intel. Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.