Tiện ích độc lập StorCLI

17809
3/5/2018

Giới thiệu

Tiện ích dòng lệnh để kiểm tra trạng thái và quản lý bộ điều khiển. Phiên bản Thống nhất StorCli (7.0813.00).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 16.9 MB
  • SHA1: 8DC17992BCC816ECBE4AA447B274C7819167D729

Mô tả chi tiết

Đây là phiên bản tương tự được bao gồm trong các gói cập nhật chương trình cơ sở. Nó được đăng như một tiện ích độc lập để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn đã tải xuống gói chương trình cơ sở mới nhất, tiện ích này có trong thư mục /StorCLI/. Hỗ trợ Hệ điều hành bao gồm:

  • EFI
  • FreeBSD*
  • Linux*
  • Quan hệ đối với các sản phẩm Của Bạn*
  • Ubuntu*
  • VMware*
  • Windows*

Bao gồm phần mềm nguồn mở; bao gồm các giấy phép nguồn mở liên quan.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.