Intel® nhúng phương tiện truyền thông và trình điều khiển đồ họa cho DN2820FY

17790
5/12/2014

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 36.15.0.1073 cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 95.4 MB
  • SHA1: F60A4938B47A91F6DA102330681F3ACA05B68E68

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 36.15.0.1073 cho Intel® NUC.

Xem Hướng dẫn sử dụng Intel® EMGD để biết thông tin cấu hình và cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.