Gói chương trình cơ sở dành cho Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 và Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

17755
1/31/2018

Giới thiệu

Phiên bản cập nhật flash 24.21.0-0067 cho Windows*, Linux* và UEFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 4.9 MB
  • SHA1: 6B5AB387CDF3D6EE99A06CC75156C079E6536510

Mô tả chi tiết

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều khiển RAID Intel(R) sử dụng ngăn xếp phần mềm MR (RMS3CC080, RMS3CC040, RS3MC044, RS3SC008, RS3DC080, RS3DC040)


===================
Thông tin gói
===================
Gói flash = v24.21.0-0067

==========
Sự chú ý!
==========
Intel khuyến nghị bạn nên tải cài đặt Mặc định nhà máy sau khi nâng cấp chương trình cơ sở, điều này sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu trên bất kỳ mảng hiện có nào. Để làm như vậy:
1. Khởi động lại hệ thống và đăng nhập vào Bảng điều khiển RAID BIOS.
2. Chọn bộ điều khiển và chọn 'Thuộc tính Bộ điều hợp'->'Next'
3. Đặt cài đặt 'Thiết lập mặc định của nhà máy' thành 'Có' và gửi thay đổi.
4. Khởi động lại hệ thống (các cài đặt mặc định được áp dụng).
5. Cấu hình lại theo các cài đặt mong muốn trong RAID Web Console2.

---------------------------------------
Thông báo hạ cấp chương trình cơ sở
---------------------------------------
Intel không khuyến nghị hạ cấp chương trình cơ sở đã cài đặt trên mô-đun hoặc bộ điều khiển RAID của bạn, nó có các cải tiến quan trọng và sửa lỗi mà bạn có thể bị mất khi đi đến phiên bản trước.
Nếu bạn cần cài đặt phiên bản chương trình cơ sở cũ hơn, vui lòng liên hệ với Intel để được hướng dẫn cách thực hiện thao tác này.


==================
Hạn chế đã biết
==================
1) Bản tải xuống này KHÔNG hỗ trợ môi trường EFI v1.1. Vui lòng sử dụng lệnh EFI shell "ver" sẽ hiển thị phiên bản EFI, để xác định phiên bản EFI.
2) Khi tạo từ 2 VD trở lên, cài đặt bộ nhớ đệm VD phải giống nhau.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.