Cập nhật BIOS [TYBYT10H]

17729
1/18/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC DE3815TYKHE và Bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE với phiên bản SA/AA -405 trở lên.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7.3 MB
 • SHA1: 81FD8840BB08D1EBF8831D380CF046C3768E4A62
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 5.2 MB
 • SHA1: 9B552813E799F073714DC22F1DCCBF9DDD2C6365

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Bộ công cụ Intel® NUC DE3815TYKHE Bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi, các vấn đề đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Lưu ý:

 • Bản cập nhật BIOS này dành cho Bộ công cụ Intel® NUC DE3815TYHE với các số SA sau: H27002-400, -401, -402, -404 và -404 và cho Bo mạch Intel® NUC DE3815TYBE với các số AA sau: H26998-401, -402, -403, -404 và -405. Số SA dành cho Bộ công cụ được tìm thấy trên nhãn ở dưới cùng của khung máy; Số AA cho Bo mạch được tìm thấy trên khe cắm mô-đun bộ nhớ của bo mạch. Xem Xác định bài viết Intel® NUC của bạn để biết thêm thông tin.
 • Nếu không thể hiển thị cập nhật Flash trên màn hình, đó là phiên bản BIOS sai. Cần có PHIÊN BẢN BIOS TYBYT20H.86A .

Tệp nào để chọn?

 • Khôi phục cập nhật BIOS [TY0071.bio] - A. Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc CD.
 • cập nhật iflash BIOS [TYBYT10H.86A.0071.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Nó yêu cầu một thiết bị USB hoặc ổ ĐĨA CD USB.

Lưu ý:

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm hướng dẫn từng bước chi tiết về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Không nên đưa BIOS xuống phiên bản cũ hơn và có thể không được hỗ trợ.

Chủ đề liên quan

Khắc phục sự cố BIOS trên Intel® NUC

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.