Cập nhật BIOS [FYBYT10H]

17669
6/9/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit DN2820FYKH.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 6.7 MB
 • SHA1: CA16C6BC56B909EBFAEBEE3919044B1DF6521754
 • OS Independent
 • Kích thước: 5.6 MB
 • SHA1: 6B093A0B492A7CDF9F9646CC75504AA172A9085C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit DN2820FYKH. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Lưu ý: Xem Cài đặt Hệ điều hành để biết các bước cụ thể bạn cần thực hiện trước khi cài đặt hệ điều hành.

Tôi nên chọn tệp nào?

 • Cập nhật Phục hồi BIOS [FY0072.bio] - A. Tệp BIO sẽ được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng cập nhật phục hồi BIOS để phục hồi từ điều kiện này. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB hoặc đĩa CD.
 • cập nhật iflash BIOS [FYBYT10H.86A.0072.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB hoặc đĩa CD.

Lưu ý:

 • Tập tin readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn từng bước đầy đủ hơn về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Không nên đưa BIOS xuống phiên bản cũ hơn và có thể không được hỗ trợ. Phiên bản BIOS cũ hơn có thể sẽ không hỗ trợ các bộ xử lý mới nhất, sửa lỗi, cập nhật bảo mật quan trọng hoặc hỗ trợ các bản sửa đổi bảng mới nhất hiện đang được sản xuất. Quan trọng: Nếu bạn cố gắng hạ cấp xuống phiên bản BIOS trước đó và phiên bản Chương trình cơ sở Intel® Management Engine (Intel® ME) cũ hơn phiên bản hiện tại trên bo mạch chủ, thì phiên bản hạ cấp không được hỗ trợ.
 • Chỉ cập nhật BIOS trên máy tính của bạn nếu phiên bản BIOS mới hơn giải quyết cụ thể vấn đề bạn gặp phải. Chúng tôi không khuyến nghị việc cập nhật BIOS cho các máy tính không cần đến nó. Bạn có thể xem tất cả các bản sửa lỗi BIOS mới trong ghi chú phát hành.
 • Trước khi bắt đầu cập nhật BIOS, hãy đảm bảo đọc và làm theo chính xác các hướng dẫn có trong readme. Bạn có thể muốn in các hướng dẫn để tham khảo dễ dàng.
 • Nếu quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn, máy tính của bạn có thể sẽ không hoạt động chính xác. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện quy trình này trong môi trường có nguồn điện ổn định (tốt nhất là với UPS).
 • Để biết mẹo khắc phục sự cố BIOS trên Intel® NUC, hãy tham khảo Xử lý sự cố BIOS.
 • Do một cải tiến bảo mật, bạn sẽ không thể truy cập vào bất kỳ BIOS nào cũ hơn BIOS 0060.
 • Tùy chọn: Tập tin danh sách UQI có trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được sử dụng bởi Intel Integrator Toolkit và VCUST.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.