Giải pháp khả dụng cao Linux* Driver cho các Intel RAID Controller RS25NB008, RS25SB008

17632
11/22/2013

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển RAID phần cứng ir3 2208 ROC cho RedHat Linux* và SuSE Linux* cho giải pháp Lưu trữ có ® cao của Intel® High Availability Storage

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 11*, Red Hat Enterprise Linux 6.0*
  • Kích thước: 37.4 MB
  • SHA1: 20D22D1037E15A94582C67123FBC8A899A7E1217

Mô tả chi tiết

==========================
Bộ điều khiển RAID được hỗ trợ
==========================
Bản tải xuống này hỗ trợ bộ điều khiển RAID Intel(R) sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS (RS25SB008, RS25NB008), vui lòng đảm bảo rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://www.intel.com/support/.


*Các bộ điều khiển cũ hơn này nên hoạt động nhưng chưa được kiểm tra.


===================
Thông tin gói
===================
Phiên bản trình điều khiển = 6.700.06.00

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.