Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows 8.1* cho Intel® NUC

17623
1/22/2014

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 5.2.1.0 cho Windows 8.1* cho Intel® NUC với ITE Tech Consumer Infrared* (CIR).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 5.6 MB
  • SHA1: 8F3A769C418C6115FFDD012DFCF279FEF5EEBF59

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 5.2.1.0 cho Intel® NUC sử dụng hồng ngoại tiêu dùng Windows 8.1* với ITE Tech consumer infrared* (CIR). Trình điều khiển hồng ngoại là bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.