ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) Driver cho Windows 8.1* Intel® NUC

17623
1/22/2014

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 5.2.1.0 cho Windows 8.1* cho Intel® NUC với ITE Tech Consumer Infrared* (CIR).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 5.6 MB
  • SHA1: 8F3A769C418C6115FFDD012DFCF279FEF5EEBF59

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại phiên bản 5.2.1.0 cho Intel® NUC sử dụng Windows 8.1* với hồng ngoại tiêu dùng ITE Tech* (CIR). Trình điều khiển hồng ngoại là bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.