Intel® Graphics Driver dành cho Windows* [15.28]

17608
6/5/2015

Giới thiệu

*EOL* Gói này cài đặt phiên bản bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) cho Windows 7*, Windows 8* và Windows 8.1*

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 125.7 MB
 • SHA1: 788ED2D229FE51B7E8553FCCA775849E0C95C8D4
 • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 122.3 MB
 • SHA1: 57DD38A54053175C461E5A086C4F13A6E01FC861
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 96.8 MB
 • SHA1: 2E42D48D9326ED17FAFE4DDE05DD8F7BE2A67CC2
 • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 97.1 MB
 • SHA1: D3E99EAB50E8F6A09BCBFB1C3696C6B53B9574EC

Mô tả chi tiết

Cuối đời

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Để biết thêm thông tin hỗ trợ, hãy xem Tùy chọn hỗ trợ cho các sản phẩm đồ họa Intel® đã ngừng sản xuất.

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho:

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5 vPro™ thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i7 vPro™ thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Pentium® Dòng 900/B900/G600/G800
 • Bộ xử lý Intel® Celeron® Dòng 700/800/B700/B800/G400/G500


Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) cho Windows* 7/8/8.1.

 • Windows 8.1¹

¹Trình điều khiển này sẽ cài đặt trên Windows 8.1 mặc dù nó không được chứng nhận cho phiên bản HĐH này và được cung cấp nguyên trạng và không được hỗ trợ bởi Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Intel hoặc bất kỳ bộ phận nào khác tại Intel.

Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin về các vấn đề đã được giải quyết và hỗ trợ các tính năng.

Chọn tệp nào

 • win32_152824.exe - Trình điều khiển này ở định dạng tự cài đặt dành cho người dùng cuối.
 • win32_152824.zip - Trình điều khiển này ở định dạng zip dành cho các nhà phát triển và chuyên gia CNTT.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của mình không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Bạn cũng có thể truy cập Hỗ trợ cho Trình điều khiển Đồ họa Intel® bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel® của bạn

Chủ đề liên quan

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.