Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.28]

17608
6/5/2015

Giới thiệu

*EOL* Gói này cài đặt Intel® HD Graphics Driver phiên bản 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) cho Windows 7*, Windows 8*, và Windows 8.1*

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 125.7 MB
 • SHA1: 788ED2D229FE51B7E8553FCCA775849E0C95C8D4
 • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 122.3 MB
 • SHA1: 57DD38A54053175C461E5A086C4F13A6E01FC861
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
 • Kích thước: 96.8 MB
 • SHA1: 2E42D48D9326ED17FAFE4DDE05DD8F7BE2A67CC2
 • Windows 7, 32-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
 • Kích thước: 97.1 MB
 • SHA1: D3E99EAB50E8F6A09BCBFB1C3696C6B53B9574EC

Mô tả chi tiết

Kết thúc cuộc sống

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc thời hạn sử dụng", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ THẬT" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU DÙNG, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH NGHI CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt Intel® HD Graphics Driver trợ cho:

 • Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i5 vPro™ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 2
 • Bộ xử lý Intel® Core™ i7 vPro™ thứ 2
 • Bộxử lý chuỗi Intel ® Pentium® 900/B900/G600/G800
 • Bộxử lý intel ® Celeron® 700/800/B700/B800/G400/G500


Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tập tin readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.28.24.4229 (9.17.10.4229) cho Windows* 7/8/8.1.

 • Windows 8.1 rằng

Trình điều khiển này sẽ cài đặt trên Windows 8.1 mặc dù nó không được chứng nhận cho phiên bản Hệ điều hành này và được cung cấp như hiện tại và không được Hỗ trợ Kỹ thuật của Intel hoặc bất kỳ bộ phận nào khác tại Intel hỗ trợ.

Xem ghi chú phát hành để biết thêm thông tin về các vấn đề được giải quyết và các tính năng được hỗ trợ.

Tệp nào để chọn

 • win32_152824.exe - Trình điều khiển này ở định dạng tự cài đặt dành cho người dùng cuối.
 • win32_152824.zip - Trình điều khiển này ở định dạng zip dành cho nhà phát triển và chuyên gia CNTT.

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với thành phần của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được theo dõi dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia vào diễn đàn.

Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với hỗ trợ khách hàng.

Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ ® Intel của bạn

Chủ đề liên quan

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.