Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1*

17588
1/15/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 21.40.5 và trình điều khiển. Phiên bản trình điều khiển khác nhau tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây và hệ điều hành Windows* được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Kích thước: 11 MB
  • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B
  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Kích thước: 11 MB
  • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

Xin lưu ý rằng phiên bản trình điều khiển 21.40.5 là phiên bản cuối cùng có sẵn cho trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® cho hệ điều hành Windows* 8.1. Phần mềm này đã kết thúc vòng đời và sẽ không có hỗ trợ bổ sung nào được cung cấp cho các trình điều khiển này.

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth được khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp có công nghệ Bluetooth®.

Phiên bản gói Intel Wireless Bluetooth = 21.40.5

  • Phiên bản trình điều khiển = 20.92.4.4 cho Windows 8.1* sử dụng 18265, 8265, 8260, 18260
  • Phiên bản trình điều khiển = 20.91.4.4 cho Windows 8.1* sử dụng 3168, 3165, 7265, 17265

Ghi: Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó bao gồm trình điều khiển tương tự như bản phát hành trước.

Bạn không chắc chắn nên tải xuống nội dung nào?

Xác nhận rằng bạn có hệ điều hành Windows 8.1 trước khi cài đặt. Kiểm tra xem hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Ghi: Một số sản phẩm chỉ hỗ trợ phiên bản 64-bit của Windows 8.1. Xem các hệ điều hành được hỗ trợ cho Sản phẩm Không dây Intel® để biết chi tiết.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

Bạn nên tải xuống tệp nào?

  • Nếu bạn có Windows 8.1 32 bit: BT_21.40.5_32_Win8.1.exe
  • Nếu bạn có Windows 8.1 64 bit: BT_21.40.5_64_Win8.1.exe

Cách cài đặt

Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn. Bấm đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.