Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1*

17588
1/15/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® bản 21.40.5 và trình điều khiển. Phiên bản trình điều khiển thay đổi tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây và hệ điều hành Windows* được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 8.1, 64-bit*
 • Kích thước: 11 MB
 • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B
 • Windows 8.1, 32-bit*
 • Kích thước: 11 MB
 • SHA1: 85D99A2BECC27043E2A1029458C145C515D8437B

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth® khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp sử dụng công nghệ Bluetooth®.

Phiên bản Gói Bluetooth Không dây Intel = 21.40.5

 • Phiên bản trình điều khiển = 20.92.4.4 cho Windows 8.1* sử dụng 18265, 8265, 8260, 18260
 • Phiên bản trình điều khiển = 20.91.4.4 cho Windows 8.1* sử dụng 3168, 3165, 7265, 17265

Lưu ý: Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể sẽ không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó có cùng trình điều khiển tương tự bản phát hành trước đó.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Xác nhận rằng bạn đã cài Windows 8.1 hành trước khi cài đặt. Kiểm tra xem hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Lưu ý: Một số sản phẩm chỉ hỗ trợ phiên bản phần Windows 8.1. Xem các hệ điều hành được hỗ trợ dành cho Các ® Không dây Intel để biết chi tiết.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Xác định theo cách thủ công Bộ điều hợp ® Không dây Intel và số phiên bản trình điều khiển.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

 • Nếu bạn đã Windows 8.1 32-bit: BT_21.40.5_32_Win8.1.exe
 • Nếu bạn đã Windows 8.1 64-bit: BT_21.40.5_64_Win8.1.exe

Cách cài đặt

Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.