Nuvoton* Consumer Infrared (CIR) Driver cho Windows 7 * cho Intel® NUC

17540
9/23/2013

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Nuvoton Consumer Infrared* (CIR) phiên bản 2.7.1005 cho Windows 7*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 18.7 MB
  • SHA1: CBFB90E2AD3AA1BB5768B987D29A69BD3ABAD00C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển hồng ngoại cho Intel® NUC với Nuvoton Consumer Infrared* (CIR). Trình điều khiển hồng ngoại là bắt buộc nếu bạn định sử dụng các thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel NUC của mình?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.