Cập nhật BIOS [WYLPT10H]

17536
9/2/2019

Giới thiệu

Các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit D54250WY và D34010WY, và Intel® NUC Board D54250WYB và D34010WYB.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 9.6 MB
 • SHA1: EB731CF6A4FBB8202034BD8873E6FA10AF8A7F68
 • OS Independent
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: C30A9352092993A371269D60BB817E8E07C35FF4

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit D54250WYK, D54250WYKH, D34010WYK và D34010WYKh và Intel® NUC Board D54250WYB và D34010WYB. Bạn chỉ cần tải xuống một.

Chọn tệp nào

 • Cập nhật BIOS [WY0054.bio] - A . Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quá trình khôi phục BIOS. Trong trường hợp không chắc là bản cập nhật BIOS bị gián đoạn, có thể BIOS có thể bị bỏ lại ở trạng thái không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS khôi phục để khôi phục từ tình trạng này. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.
 • Cập nhật BIOS iflash [WYLPT10H.86A.0054.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.

Ghi:

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Xem hướng dẫn từng bước đầy đủ hơn về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Hạ cấp BIOS xuống phiên bản cũ hơn không được khuyến khích và có thể không được hỗ trợ. Phiên bản BIOS cũ hơn có thể không cung cấp hỗ trợ cho bộ xử lý mới nhất, sửa lỗi, cập nhật bảo mật quan trọng hoặc hỗ trợ các bản sửa đổi bo mạch mới nhất hiện đang được sản xuất.
 • Nếu quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn, máy tính của bạn có thể không hoạt động đúng. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện quy trình này trong môi trường có nguồn điện ổn định (tốt nhất là với UPS).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.