Cập nhật BIOS [WYLPT10H]

17536
9/2/2019

Giới thiệu

Các tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit D54250WY và D34010WY, cũng như Intel® NUC Board D54250WYB và D34010WYB.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 9.6 MB
 • SHA1: EB731CF6A4FBB8202034BD8873E6FA10AF8A7F68
 • OS Independent
 • Kích thước: 5.9 MB
 • SHA1: C30A9352092993A371269D60BB817E8E07C35FF4

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS của Intel® NUC Kit D54250WYK, D54250WYKH, D34010WYK và D34010WYKh, và Intel® NUC Board D54250WYB và D34010WYB. Bạn chỉ cần tải xuống một bản.

Tệp nào để chọn

 • Cập nhật BIOS [WY0054.bio] - A . Tệp BIO sẽ được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quy trình phục hồi BIOS. Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng cập nhật phục hồi BIOS để phục hồi từ điều kiện này. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB hoặc đĩa CD.
 • cập nhật iflash BIOS [WYLPT10H.86A.0054.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành nào. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB hoặc đĩa CD.

Lưu ý:

 • Tập tin readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Xem thêm hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Không nên đưa BIOS xuống phiên bản cũ hơn và có thể không được hỗ trợ. Phiên bản BIOS cũ hơn có thể sẽ không hỗ trợ các bộ xử lý mới nhất, sửa lỗi, cập nhật bảo mật quan trọng hoặc hỗ trợ các bản sửa đổi bảng mới nhất hiện đang được sản xuất.
 • Nếu quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn, máy tính của bạn có thể sẽ không hoạt động chính xác. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện quy trình này trong môi trường có nguồn điện ổn định (tốt nhất là với UPS).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.