Intel® Galileo - Gói hỗ trợ bo mạch

17523
11/14/2016

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tệp Gói hỗ trợ bo mạch Intel® Galileo (BSP).

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 961 KB
 • SHA1: C08F175C042D0EB9C2A51A9E76F3CFE1CD843695
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 1.2 KB
 • SHA1: 0522CEAA11E8124A4660F0F572E66DFD277914F6
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 7 MB
 • SHA1: 07ACAD0DFA30E6A5382298568BA5A6267DAB25BC
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 384.7 MB
 • SHA1: 78A438BEF6B41F9338A5FFEB52A8249C8776F8FB
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 49.1 MB
 • SHA1: B2E10B4C61E476E1EDCC61DC304F7728F9AFB307
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 8 MB
 • SHA1: 58E88A2C5E9901120E5CB4D9E127165DC8281C66
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 22.2 KB
 • SHA1: F2AB8B001B3A088035953BE20186E4D6B4C4C54F

Mô tả chi tiết

Lưu ý

Intel đã ngừng cung cấp bo mạch phát triển Intel® Galileo, bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Edison cũng như bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Joule™. Không có kế hoạch phát hành thêm phần mềm nào cho các nền tảng Intel Galileo, Intel Edison hoặc Intel Joule.

Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Intel đã lưu trữ các tài nguyên trực tuyến của mình và sẽ duy trì nó cho các cộng đồng diễn đàn Intel Galileo, Intel EdisonIntel Joule cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục khả dụng ở dạng nhị phân và mã nguồn trên GitHub*.

Mục đích

Gói hỗ trợ bo mạch (BSP) này chứa phiên bản phát hành 1.1.1 cho Bo mạch Intel® Galileo và Bo mạch Intel® Galileo thế hệ thứ 2.

Xem hướng dẫn xây dựng và Hướng dẫn sử dụng BSP để biết thêm thông tin.

Lưu ý

 • Các tệp zip tuân thủ GPL không thể xây dựng được.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.