Gói chương trình cơ sở cho Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 và Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

17490
11/29/2018

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho Bộ điều khiển Intel® RAID 12Gbs cấp cơ bản hỗ trợ RAID 0, 1, 10, 1E.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 13.2 MB
  • SHA1: E4FB0F9868E6C754957796642F2FC751BD4E9610

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các ứng Intel® RAID Controller hỗ trợ RAID 0, 1, 10, 1E.

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3JC160
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

Thông tin gói
Phiên bản gói: 2018.11.29
Phiên bản FW = 16.00.01.00

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.