Trình điều khiển Windows* cho Mô-đun Intel® RAID RMS3JC080 và Bộ điều khiển RAID RS3UC080, RS3FC044

17489
5/22/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows (IR) cho cấp nhập cảnh 12Gbs Bộ điều khiển Intel RAID hỗ trợ RAID 0, 1, 10, 1E

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 9A1717830B59EEF3D4A46A5826B417721433A3CC

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* (IR) cho Bộ điều khiển Intel® RAID sau hỗ trợ RAID 0, 1, 10, 1E:

  • Mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS3JC080
  • Bộ điều khiển Intel® RAID RS3UC080, RS3FC044

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 16.0-2.51.25.02
Hệ điều hành (OS) được hỗ trợ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; cửa sổ 10, 8.1, 8
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bo mạch Intel Server hoặc hệ thống mà bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Intel Server.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.