Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) dành cho người tiêu dùng cho các sản phẩm Intel® NUC cũ

17485
6/3/2019

Giới thiệu

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Bộ công cụ Intel® NUC DC3217IYE, DC3217BY, DCCP847DYE và Bo mạch Intel® NUC D33217GKE, D33217CK, DCP847SKE.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 76.6 MB
  • SHA1: E152B76F4B00C1C02A5A423EC08872746A1D85AA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Bộ công cụ Intel® NUC DC3217IYE, DC3217BY, DCCP847DYE và Bo mạch Intel® NUC D33217GKE, D33217CK, DCP847SKE.

Trình cài Intel® ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan. Bạn có thể thấy các phiên bản khác nhau liên quan đến gói Intel® ME hành này:

Ghi chú

  • Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB 2685811) trước tiên phải được cài đặt nếu bạn đang sử dụng Windows 7.
  • Nếu trình điều khiển Intel ME được cài đặt thành công, bạn có thể thấy lỗi trên "PcI Simple Communications Controller" trong Trình quản lý thiết bị.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.