Intel® Điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows Server 2012 R2*

17480
12/14/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 23.5.1 của Intel® Network Adapters cho Windows Server 2012 R2*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 78 MB
  • SHA1: CDE13BDA51CA7A2075A4341F28D3620B97A7025E

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

  • Hỗ trợ bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X722-2
  • Hỗ trợ bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet X722-4

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển cơ bản, Intel® PROSet cho Trình quản lý thiết bị Windows*, dịch vụ mạng nâng cao cho kết hợp và VLAN (ANS) và SNMP cho Intel® Network Adapters cho Windows Server 2012 R2*.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa các Intel® Ethernet điều khiển mạng và phần mềm dành cho Windows Server 2012 R2*.

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem readme.txt nếu bạn muốn giải nén các tệp mà không cần cài đặt.

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Intel® Ethernet điều khiển của bạn. Hỗ trợ kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.