Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012 R2*

17480
12/7/2017

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 22.10 của Intel® Network Adapters cho Windows Server 2012 R2*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*
  • Kích thước: 72.1 MB
  • SHA1: F4CE0D94B1A6F86C888A40EBAC2142222E892A6E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển cơ bản, Intel® PROSet cho Trình quản lý thiết bị Windows*, dịch vụ mạng nâng cao cho kết hợp và VLAN (ANS) và SNMP cho Intel® Network Adapters cho Windows Server 2012 R2*.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.