Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel®* Windows 8.1*

17479
7/14/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® hành phiên bản 25.2 Windows 8.1*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows* 8.1
  • Kích thước: 61.7 MB
  • SHA1: E37D8A31D88E70AF7CC6FD818113D6B5BD2C2403
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows* 8.1
  • Kích thước: 43.5 MB
  • SHA1: 278EC906C6A6D1397C99C451EAA0865217B22D90

Mô tả chi tiết

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Nếu bạn đã mua máy chủ hoặc thiết bị mang nhãn hiệu nhà sản xuất thiết bị gốc, hãy liên hệ với OEM của bạn để biết phiên bản trình điều khiển SW tương thích với phiên bản FW chính xác của bạn. Sử dụng các phiên bản SW và FW chưa được xác thực để hoạt động cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng, tính khả dụng và độ ổn định của hệ thống.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa các Intel® Ethernet mềm và trình điều khiển mạng dành cho Windows 8.1*.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10 Gb chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển x64 bit.

  • PROS32.exe cho các phiên bản Windows* 32-bit (x86)
  • PROCx64.exe cho các phiên bản Windows 64-bit (x64)

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.