Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1*

17479
2/6/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Bộ điều hợp mạng Intel® bản phát hành 23.5.2 Windows 8.1*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows* 8.1
  • Kích thước: 78 MB
  • SHA1: 3A87478D9A085245F03166B53B05C28132DF21CF
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows* 8.1
  • Kích thước: 54.5 MB
  • SHA1: BFA66EFCCEE56B07F58D703DC02B88C8FB96B77B

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Công cụ EFI không hỗ trợ các Itanium®-nền hành.

Phát hành 23.5 là bản phát hành cuối cùng chứa công cụ EFI (chẳng hạn như BootUtil) hỗ trợ các Itanium®-nền hành.

Đã ngừng hỗ trợ

Bắt đầu với Bản phát hành 23.5, các trình điều khiển cho các bộ điều hợp và thiết bị sau đây sẽ không còn được kiểm tra hoặc cập nhật. Các trình điều khiển vẫn có thể được cung cấp trong gói tải xuống của bạn hoặc trên phương tiện cài đặt để thuận tiện cho bạn.


Kết nối Mạng Intel® 82566MM Gigabit
Kết nối Máy chủ Cổng kép Intel® PRO/1000 PB
Kết nối Mạng INTEL® PRO/1000 EB với Tăng tốc I/O
Kết nối Mạng INTEL® PRO/1000 EB1 với Tăng tốc I/O
Kết nối Bảng nối Đa năng EB Pro/1000 EB® với Tăng tốc I/O
Kết nối Mạng Intel® 82567V-3 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567V-4 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM-4 Gigabit
Kết nối Mạng Gigabit Intel® 82567LF
Kết nối Mạng Intel® 82567V Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LF-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567V-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM-3 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LF-3 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82577LM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82577LC Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82578DM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82578DC Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82567LM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82566DM Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82566DC Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82562V 10/100
Kết nối Mạng Intel® 82566MC Gigabit
Kết Nối Mạng Hai Cổng PRO/1000 PT Intel®
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PT Dual Port
Kết Nối Máy Chủ Cổng Đôi PRO/1000 PT Intel®
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PF Dual Port
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PT
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PT
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PF
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PF
Kết nối Máy chủ Intel® PRO/1000 PB
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PM
Kết nối Mạng Intel® PRO/1000 PL
Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PF Quad Port
Bộ Điều Hợp Máy Tính Để Bàn Intel® PRO/1000 PT
Kết nối bảng nối đa năng INTEL® PRO/1000 EB1 với Tăng tốc I/O
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® PRO/1000 PT Quad Port LP
Kết nối Mạng Intel® 82566DM-2 Gigabit
Kết nối Mạng Intel® 82562V-2 10/100
Kết nối Mạng Intel® 82562G-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562GT-2 10/100
Kết nối Mạng Intel® 82562GT 10/100
Kết nối Mạng Intel® 82562G 10/100
Intel® Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
Kết nối Mạng Intel® 82566DC-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82562GT-3 10/100
Kết nối mạng cổng kép Intel® 82598EB 10 Gigabit AF
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® 10 Gigabit XF SR Dual Port
Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter
Kết nối Mạng AF Intel® 82598EB 10 Gigabit
Intel® 10 Gigabit AT Server Adapter
Kết nối Mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT
Bộ Điều Hợp Máy Chủ Intel® 10 Gigabit AT2
Kết nối Mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT2
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT CX4
Mô-đun Intel® 10 Gigabit SR Dual Port Express
Intel® 10 Gigabit CX4 Dual Port Server Adapter
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit KX4
Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server Adapter
Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter
Kết nối Mạng Cổng Kép Intel® 82598EB 10 Gigabit

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10 Gb chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển x64 bit.

  • PROS32.exe cho các phiên bản Windows* 32-bit (x86)
  • PROCx64.exe cho các phiên bản Windows 64-bit (x64)

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem ghi chú phát hành trong readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.