Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1 * - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

17479
2/6/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Network Adapter phát hành 23.5.2 cho Windows 8.1*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1*
  • Kích thước: 78 MB
  • SHA1: 3A87478D9A085245F03166B53B05C28132DF21CF
  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8.1*
  • Kích thước: 54.5 MB
  • SHA1: BFA66EFCCEE56B07F58D703DC02B88C8FB96B77B

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Công cụ EFI không hỗ trợ các hệ thống dựa trên Itanium®.

Bản phát hành 23.5 là bản phát hành cuối cùng có chứa Công cụ EFI (chẳng hạn như BootUtil) hỗ trợ các hệ thống dựa trên Itanium®.

Ngừng hỗ trợ

Bắt đầu với Bản phát hành 23.5, trình điều khiển cho các bộ điều hợp và thiết bị sau sẽ không còn được kiểm tra hoặc cập nhật nữa. Các trình điều khiển vẫn có thể được cung cấp trong gói tải xuống của bạn hoặc trên phương tiện cài đặt của bạn để thuận tiện cho bạn.


Kết nối mạng Intel® 82566MM Gigabit
Kết nối máy chủ cổng kép Intel® PRO / 1000 PB
Kết nối mạng Intel® PRO/1000 EB với khả năng tăng tốc I/O
Kết nối mạng Intel® PRO/1000 EB1 với khả năng tăng tốc I/O
Kết nối bảng nối đa năng Intel® PRO / 1000 EB với tăng tốc I / O
Kết nối mạng Intel® 82567V-3 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567V-4 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LM-4 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LF Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567V Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LM-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LF-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567V-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LM-3 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LF-3 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82577LM Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82577LC Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82578DM Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82578DC Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82567LM Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82566DM Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82566DC Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82562V 10/100
Kết nối mạng Intel® 82566MC Gigabit
Kết nối mạng cổng kép Intel® PRO / 1000 PT
Bộ điều hợp máy chủ cổng kép Intel® PRO / 1000 PT
Kết nối máy chủ cổng kép Intel® PRO / 1000 PT
Bộ điều hợp máy chủ cổng kép Intel® PRO / 1000 PF
Kết nối mạng Intel® PRO/1000 PT
Bộ điều hợp máy chủ Intel® PRO / 1000 PT
Kết nối mạng Intel® PRO/1000 PF
Bộ điều hợp máy chủ Intel® PRO/1000 PF
Kết nối máy chủ Intel® PRO / 1000 PB
Kết nối mạng Intel® PRO / 1000 PM
Kết nối mạng Intel® PRO/1000 PL
Bộ điều hợp máy chủ cổng tứ Intel® PRO / 1000 PT PT
Bộ điều hợp máy chủ cổng tứ Intel® PRO / 1000 PF
Bộ điều hợp máy tính để bàn Intel® PRO / 1000 PT
Kết nối bảng nối đa năng Intel® PRO / 1000 EB1 với tăng tốc I / O
Bộ điều hợp máy chủ Intel® PRO / 1000 PT Quad Port LP
Kết nối mạng Intel® 82566DM-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82562V-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562G-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562GT-2 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562GT 10/100
Kết nối mạng Intel® 82562G 10/100
Intel® Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
Kết nối mạng Intel® 82566DC-2 Gigabit
Kết nối mạng Intel® 82562GT-3 10/100
Kết nối mạng cổng kép Intel® 82598EB 10 Gigabit AF
Bộ điều hợp máy chủ cổng kép Intel® 10 Gigabit XF SR
Bộ điều hợp máy chủ Intel® 10 Gigabit XF SR
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AF
Bộ điều hợp máy chủ Intel® 10 Gigabit AT
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT
Bộ điều hợp máy chủ Intel® 10 Gigabit AT2
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT2
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit AT CX4
Mô-đun Intel® 10 Gigabit SR Dual Port Express
Bộ điều hợp máy chủ cổng kép Intel® 10 Gigabit CX4
Kết nối mạng Intel® 82598EB 10 Gigabit KX4
Bộ điều hợp máy chủ cổng kép Intel® 10 Gigabit AF DA
Bộ điều hợp máy chủ Intel® 10 Gigabit XF LR
Kết nối mạng cổng kép Intel® 82598EB 10 Gigabit

Bạn nên tải xuống tệp nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10 GB chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển x64 bit.

  • PROWin32.exe cho phiên bản 32-bit (x86) của Windows*
  • PROWinx64.exe cho phiên bản 64-bit (x64) của Windows

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem ghi chú phát hành trong readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Bạn bối rối không biết tải xuống cái gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver &; Support Assistant.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.