Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S1200V3RPL/S1200V3RPO/S1200V3RPM cho EFI

17359
4/13/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Intel® Server Board S1200V3RPL, S1200V3RPO và S1200V3RPM cho EFI (03.04.0006).

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 8.3 MB
 • SHA1: 2250C524DF17F55290AD10BBCBD5FF4FDAAD9556

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chỉ chứa gói cập nhật BIOS cho Intel® Server Board S1200V3RPL, S1200V3RPO, S1200V3RPM và Intel® Server System thích hợp với các bảng mạch S1200V3RP này để sử dụng với vỏ EFI nhúng.

Lưu ý quan trọng: Không sử dụng gói này trên Intel® Server Board S1200V3RPS hoặc Intel® Server System R1304RPSSFBN.

Thông báo

 • BIOS hệ thống: R03.04.0006
 • Chương trình cơ sở ME: 03.00.07.024
 • Nếu phiên bản BIOS trước đây là R02.02.0004 và phiên bản cũ hơn, bạn cần sử dụng khởi động phần CPU HSW/HSW-R thành EFI shell và sử dụng tệp tin lưu trữ cập nhật BIOS lên R03.03.0006 và cập nhật ME lên 3.0.7.24. Sau đó, thay thế bằng một phần CPU BDW để bật nguồn.
 • Bạn cần sử dụng tệp khôi phục chỉnh sửa để hạ cấp/nâng cấp từ R02.00.0x32 đến trước phiên bản BIOS (bao gồm R01.04.0002 và trước đây).
 • BIOS R02.01.0002 và các phiên bản mới hơn cần sử dụng lệnh iflash32 -u RB_R02.0x.xxxxRec.cap UpdateUpBios -ni để nâng cấp từ R01.04.0002 và các phiên bản đầu tiên. Tương tự, R01.04.0002 và các phiên bản đầu tiên cần phải sử dụng lệnh iflash32 -u RB_R01.0x.xxxxRec.cap UpdateUpBios -ni để hạ cấp từ R02.01.0002 và các phiên bản mới hơn.
 • Là yêu cầu bảo mật, bản reversion R03.01.0001 không hỗ trợ hạ cấp cơ bản ở chế độ thông thường.
 • R03.01.0002 là BIOS đầu tiên bổ sung hỗ trợ cho bộ xử lý Intel® Xeon® chuỗi E3-1200 v4. Nếu bạn đang nâng cấp từ R02.02.0004 hoặc các phiên bản BIOS cũ hơn, bạn cần phải sử dụng chuỗi Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1200 v3 trước tiên để khởi động lên EFI shell và sử dụng các tệp tin bộ điều hợp để cập nhật BIOS lên R03.01.0002. Sau khi chớp mắt với chuỗi bộ xử lý Intel Xeon E3-1200 v3, bạn có thể cài đặt và khởi động bộ xử lý Intel Xeon E3-1200 v4.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Lưu ý bổ sung

 • Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.
 • Tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật Chương trình cơ sở.
 • Để tìm hiểu thêm thông tin về cách sử dụng EFI, vào phần Hướng dẫn cơ bản về Giao diện Phần cứng có thể nâng cấp* (EFI)cho các Bảng mạch Máy ® Intel® .
 • Phần mềm này bao gồm phần mềm mã nguồn mở. Giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong mã nguồn.
 • Mã nguồn BMC mở cho Intel® Server Board S1200V3RP đã có sẵn để tải xuống.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.