Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver cho Intel 8/9/100 Series và Intel® C220/C610 Chipset Family

17344
9/28/2018

Giới thiệu

Cài đặt Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver (Phiên bản 5.0.4.43V2) cho các dòng chipset Intel 8 Series/C220 Series và nền tảng U-Series bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Server 2008 R2 family*
  • Kích thước: 5.3 MB
  • SHA1: 5244B40174445A63781BCF00EDA8806CF1F2449F

Mô tả chi tiết

Ghi: Trình điều khiển Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller không được hỗ trợ trên Windows XP* và Windows Vista*.

Đây là phiên bản phát hành mới: 5.0.4.43v2.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp cho chipset Intel® của mình hay không? Chạy Intel Driver &; Support Assistant (Intel® DSA) để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ nhà sản xuất máy tính.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.