Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver hành cho Dòng Intel® 8/9/100 và Dòng Chipset Intel® C220/C610

17344
9/28/2018

Giới thiệu

Cài đặt Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver (phiên bản 5.0.4.43v2) cho dòng Chipset Chuỗi Intel® 8/C220 và Nền tảng Bộ xử lý Intel® Core™ Chuỗi U thế hệ thứ 4.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7, 32-bit*, Windows Server 2008 R2 family*
  • Kích thước: 5.3 MB
  • SHA1: 5244B40174445A63781BCF00EDA8806CF1F2449F

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Phần mềm Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver không được hỗ trợ trên Windows XP* và Windows Vista*.

Đây là bản phát hành phiên bản mới: 5.0.4.43v2.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp cho chipset Intel® của bạn không? Chạy trình Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) để tự động phát hiện các bản cập nhật phần mềm hoặc trình điều khiển.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.