Công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách điện năng cho Dòng S2600GZGL

17338
9/10/2013

Giới thiệu

Công cụ cấu hình nhiệt và ngân sách năng lượng

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 186.5 KB
  • SHA1: 78AC3C1D4F3B540F9FBA0CAFA573D1ECA8E752E0

Mô tả chi tiết

Cho phép các macro trong Microsoft* Excel hoặc một chương trình bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.