Cập nhật BIOS [RKPPT10H]

17322
6/16/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel NUC Kit DC53427HYE và Intel® NUC Board D53427RKE.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 11.2 MB
 • SHA1: 1627BC5216624D557F4D38356F85A3CB8ECE3EF4
 • OS Independent
 • Kích thước: 10.6 MB
 • SHA1: D2E97A71FACECF4D038C60EFC0CDE68A0CF3C8B6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel NUC Kit DC53427HYE và Intel® NUC Board D53427RKE. Bạn chỉ cần tải xuống một.

Tôi nên chọn tệp nào?

 • Cập nhật BIOS khôi phục [RK0057.bio] - A . Tệp BIO được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7 hoặc quá trình khôi phục BIOS. Trong trường hợp không chắc là bản cập nhật BIOS bị gián đoạn, có thể BIOS có thể bị bỏ lại ở trạng thái không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS khôi phục để khôi phục từ tình trạng này. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.
 • Cập nhật iflash BIOS [RKPPT10H.86A.0057.BI.zip] - Một tiện ích dựa trên DOS để cập nhật BIOS bất kể hệ điều hành. Nó yêu cầu một thiết bị flash USB hoặc CD.

Có gì mới trong bản phát hành này?

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Ghi:

 • Tệp readme bao gồm hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể truy cập hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Nếu quá trình cập nhật BIOS bị gián đoạn, máy tính của bạn có thể không hoạt động đúng. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện quy trình này trong môi trường có nguồn điện ổn định (tốt nhất là với UPS).
 • Để biết các mẹo khắc phục sự cố BIOS trên Bảng mạch Máy tính để bàn Intel®, hãy tham khảo Khắc phục sự cố BIOS.
 • Tùy chọn: Tệp danh sách UQI có trong bản ghi này cung cấp các giá trị UQI có thể được sử dụng bởi Intel Integrator ToolkitVCUST.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.