Trình điều khiển video trên bo mạch S1200BTL/S1200BTLRM cho Windows Server 2012

17252
4/4/2013

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển video BMC tích hợp cho S1200BTL và S1200BTLRM để sử dụng với Microsoft Windows Server 2012.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 1.3 MB
  • SHA1: 7F7207255A77D700EF4F621599F3C7DD09703276

Mô tả chi tiết

Trình điều khiển video BMC dành cho Intel® Server Board S1200BTL, S1200BTLRM, Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTLSFAN, R1304BTLSHBN, P4304BTLSFCN và P4304BTLSHCN. Vui lòng KHÔNG sử dụng gói này trên Intel® Server Board S1200BTS hoặc Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTSFAN hoặc P4304BTSSFCN.

Vui lòng tham khảo tập tin readme để biết thông tin chi tiết.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.