Trình mô phỏng BIOS cho các dòng nền tảng máy chủ S1400/1600/2400/2600

17242
3/28/2013

Giới thiệu

Trình mô phỏng BIOS tương tác

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 22 MB
  • SHA1: C93BB281E78C249C12BD3FD618F23A32F95902FB

Mô tả chi tiết

Lưu ý: Phiên bản này dành cho thế hệ bo mạch máy chủ trước đó. Để biết các máy chủ hiện đang vận chuyển, hãy xem trình mô phỏng BIOS cho các máy chủ dựa trên Dòng sản phẩm Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2600 v3.

Tiện ích này mô phỏng giao diện BIOS mà người dùng thường thấy khi bấm <F2> trong khi đăng bài. Nó có thể được sử dụng cho mục đích đào tạo hoặc nghiên cứu.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.