Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S1200BTLR/S1200BTLRM cho EFI

17105
9/18/2018

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật BIOS và Firmware phiên bản 44 cho Intel® Server Board hệ thống S1200BTLR và S1200BTLRM cho EFI. (02.00.0044)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 26.5 MB
  • SHA1: 295395630B91A5B1DDCC1F358248119C5F4068A9

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho Intel® Server Board S1200BTLR/S1200BTLRM và Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTLSFANR/R1304BTLSHBNR/P4304BTLSFCNR/P4304BTLSHCNR để sử dụng với vỏ Phần mềm mở rộng (EFI) được nhúng. Không sử dụng gói này trên Intel® Server Board S1200BTSR hoặc Hệ thống Máy chủ Intel® R1304BTSFANR/P4304BTSSFCNR.


Lưu ý: Không có chương trình cơ sở riêng biệt của bảng nối đa năng hoán đổi nóng FUP4X35HSBP cho Hệ thống Máy chủ Intel® S1200BT. Chương trình cơ sở bảng nối đa năng hoán đổi nóng được tích hợp vào chương trình cơ sở BMC.

Trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở, hãy tham khảo ghi chú phát hành để biết thông tin chi tiết.

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.

Để tìm thêm thông tin về việc sử dụng EFI, hãy truy cập Giao diện Chương trình cơ sở Mở rộng (EFI) - Hướng dẫn vận hành cơ bản.

Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong mã nguồn.

Mã nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.