Tiện ích quản lý RAID cho VMWare ESXi* 5

16989
10/28/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa tiện ích quản lý RAID phiên bản 0.32 cho VMWare ESXi* 5.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 6.9 MB
  • SHA1: 28F015B33C9E5461FC8630B7CB66B73C8F30E474

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này chứa tệp SMIS cho Bộ điều khiển Intel® RAID sử dụng ngăn xếp phần mềm SAS (RS25AB080, RS25SB008, RMS2PB080, RMS25PB040, RMS25CB080, RMS25CB040, RMS25CB080N, MS25PB080N, RS25NB008, RS25DB080, RS2VB080, RS2VB040, RT3WB080, RS2WC040, RS2WC080, RS2SG240, RS2WG160, RMS2MH080, RMS2AF080, RMS2AF040, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL080DE, RS2BL040, RS2PI008DE và RS2PI008). Kiểm tra xem tiện ích này đã được thử nghiệm với thẻ RAID mà bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển dành cho bộ điều khiển của bạn.

Sau khi tệp SMIS VIB này được cài đặt trong VMWare ESXi* 5, Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 2 ở đầu máy khách có thể quản lý từ xa mảng MegaSAS RAID trong VMWare ESXi* 5.

Ghi chú bổ sung

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.