Tiện ích cập nhật NVM cho Kết nối Mạng PHY Intel® 82579V Gigabit Ethernet

16967
10/25/2012

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật NVM cho Kết nối Mạng PHY Intel® 82579V Gigabit Ethernet.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Vista family*
  • Kích thước: 1.9 MB
  • SHA1: 5088E09F4C821FE03DB254E6A3F13B3C7214AE52

Mô tả chi tiết

Tiện ích này giải quyết một vấn đề trong quá trình khôi phục hệ thống, Kết nối Mạng Ethernet Intel® 82579V Gigabit PHY báo cáo sai id thiết bị là Kết nối Mạng Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82579LM Gigabit, dẫn đến lỗi Windows* Code 10 và mất kết nối mạng.

Không phải tất cả các hệ thống có kết nối Mạng Intel 82579V sẽ gặp phải vấn đề này. Các hệ thống sử dụng Microsoft Windows 8* càng dễ bị ảnh hưởng.

Nếu bạn gặp phải lỗi này, Intel khuyên bạn nên cập nhật bộ nhớ không biến đổi cho kết nối mạng của mình bằng cách tải xuống và chạy Tiện ích Cập nhật NVM.

Ba phiên bản của tiện ích có sẵn để hỗ trợ ba hệ điều hành khác nhau (Windows 32 bit; Windows 64 bit; DOS).

Các bước để chạy công cụ cập nhật:
1. Tải xuống tiện ích.
3. Mở cửa sổ dấu nhắc lệnh với các đặc quyền của quản trị viên.
2. Chọn tiện ích trong thư mục hoặc thư mục dựa trên hệ điều hành được cài đặt.
a. Windows 32-bit sử dụng tiện ích trong thư mục Win32 .
b. Windows 64-bit sử dụng tiện ích trong thư mục Win64e .
c. DOS sử dụng tiện ích trong thư mục DOS .
4. Chạy tệp thực thi từ dấu nhắc thông thường.
5. Hình ảnh NVM sẽ được cập nhật. Khởi động lại máy tính để có kết quả tốt nhất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.