Tiện ích cập nhật NVM cho kết nối mạng Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY

16967
10/25/2012

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật NVM cho kết nối mạng Intel® 82579V Gigabit Ethernet PY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 7 family*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2008 family*, Windows Vista family*
  • Kích thước: 1.9 MB
  • SHA256: CA86C9311D166F0503A79A5C2AD2C0E787A97D15E6E376403E09DFA3C0216C91

Mô tả chi tiết

Tiện ích này giải quyết sự cố trong đó trong quá trình khôi phục hệ thống, Kết nối mạng Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY báo cáo sai id thiết bị là Kết nối mạng bộ điều khiển Ethernet Gigabit của Intel® 82579LM, dẫn đến lỗi Windows * Mã 10 và mất kết nối mạng.

Không phải tất cả các hệ thống có kết nối Mạng Intel 82579V sẽ gặp sự cố này. Các hệ thống sử dụng Microsoft Windows 8* dễ gặp sự cố hơn.

Nếu bạn gặp lỗi này, Intel khuyên bạn nên cập nhật bộ nhớ không bay hơi cho kết nối mạng của mình bằng cách tải xuống và chạy Tiện ích Cập nhật NVM.

Ba phiên bản của tiện ích có sẵn để hỗ trợ ba hệ điều hành khác nhau (Windows 32 bit; Windows 64 bit; DOS).

Các bước để chạy công cụ cập nhật:
1. Tải xuống tiện ích.
3. Mở cửa sổ nhắc lệnh với đặc quyền quản trị viên.
2. Chọn tiện ích trong thư mục hoặc thư mục dựa trên hệ điều hành được cài đặt.
a. Windows 32-bit sử dụng tiện ích trong thư mục Win32 .
b. Windows 64-bit sử dụng tiện ích trong thư mục Win64e .
c. DOS sử dụng tiện ích trong thư mục DOS .
4. Chạy tệp thực thi từ dấu nhắc chung.
5. Hình ảnh NVM sẽ được cập nhật. Khởi động lại máy tính để có kết quả tốt nhất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.