Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Quản trị viên CNTT

16807
2/26/2024

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này được khuyến nghị cho quản trị viên CNTT và bao gồm các gói phân phối Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 23.30.0.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 22.1 MB
 • SHA1: 1079E53438EA745EC3753128FD37ED5460072C53
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 13.9 MB
 • SHA1: D0E32B40A09305DB490F41993D2268E069F28E12

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

 • Gói phần mềm này bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel Wi-Fi 7 - Intel Wi-Fi 7 BE202 và Intel®® Wi-Fi 7 BE200.
 • Gói trình điều khiển 23.30.0 đã được xác thực để hỗ trợ Microsoft Windows 11*
 • Từ gói phát hành Bluetooth® 22.210.X trở đi, trình điều khiển Windows 10® 32-bit cho các sản phẩm 7265 (Phiên bản D), 3165 và 3168 sẽ chỉ nhận được các bản cập nhật để giải quyết các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Phiên bản trình điều khiển Windows 10 32-bit khả dụng cuối cùng là 20.100.9.8 từ gói 22.200.0
 • Bản tải xuống này, Gói Bluetooth® Không dây Intel® phiên bản 22.250.0 sẽ không còn khả dụng sau ngày 8 tháng 4 năm 2024 và sẽ không được hỗ trợ bất kỳ chức năng, bảo mật bổ sung hoặc cập nhật nào khác. Tất cả các phiên bản được cung cấp nguyên trạng. Intel khuyến cáo người dùng Intel Wireless Bluetooth® gỡ cài đặt và ngừng sử dụng càng sớm càng tốt và nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Gói Bluetooth® Không dây Intel® phiên bản 23.30.0 trở lên.

Mục đích

Đề xuất cho quản trị viên CNTT. Bản tải xuống bao gồm các gói phân phối Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 23.30.0.

Trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® 23.30.0 đã được cập nhật để bao gồm các bản cập nhật chức năng và bảo mật. Người dùng nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có cần gói trình điều khiển cho quản trị viên CNTT hay không, vui lòng kiểm tra trình điều khiển thông thường của chúng tôi Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 23.30.0

Gói Intel Wireless Bluetooth dành cho quản trị viên CNTT được khuyến nghị cho các tập đoàn lớn, trường đại học và trung tâm y tế. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có thể thấy các tính năng cài đặt và triển khai hữu ích.

Đây là gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để cài đặt phần mềm Intel Wireless Bluetooth. Gói ZIP cho phép bạn trích xuất trình điều khiển và phần mềm để cài đặt trên nhiều hệ thống.

Ghi chú

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các sự cố đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc chắn về nội dung tải xuống?

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Tự động phát hiện cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn với Intel® Driver & Support Assistant.
 • Xác định thủ công Bộ điều hợp Không dây Intel® và số phiên bản trình điều khiển.

Chọn tập tin nào?

Sau khi chọn tải xuống từ trang này và chấp nhận thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, bạn sẽ được nhắc bằng menu bật lên. Tải xuống tệp thích hợp được mô tả bên dưới cho hệ điều hành và yêu cầu của người dùng:

 • Windows 10 64 bit và Windows® 11*: BT-23.30.0-64UWD-Win10-Win11.zip
 • Windows® 10 32-bit : BT-22.200.0-32UWD-Win10.zip

Lưu ý: Bản phát hành này chỉ chứa các bản cập nhật dành cho trình điều khiển Windows 10 và Windows® 11*. Trình điều khiển Windows 8.1* và Windows 7* giống như bản phát hành trước và được bao gồm để thuận tiện.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn. Sử dụng ứng dụng giải nén của bên thứ ba để mở tệp và giải nén nội dung.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của phần mềm Intel Wireless Bluetooth.
 3. Xem lại thông tin cho các tùy chọn cài đặt Intel Wireless Bluetooth, bao gồm cài đặt im lặng.

Giới thiệu về phần mềm Intel® và trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ


Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.