Intel® Wireless Bluetooth® quản trị viên CNTT

16807
7/20/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này được khuyến nghị cho các quản trị viên CNTT và bao gồm các gói phân phối Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 22.60.0.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 12.5 MB
 • SHA1: CD3B787B9FE65563C0EFB8C1C9109029C7DFB74C
 • Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 12.5 MB
 • SHA1: CD3B787B9FE65563C0EFB8C1C9109029C7DFB74C
 • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
 • Kích thước: 33.6 MB
 • SHA1: 2E47E6E0FA34F16297BCEEC51DB2C11C3159A730

Mô tả chi tiết

Mục đích

Đề xuất cho quản trị viên CNTT. Bản tải xuống bao gồm các gói ® phát hành Intel® Wireless Bluetooth® bản 22.60.0.

Trình điều khiển Bluetooth® 22.60.0 không dây Intel® đã được cập nhật để bao gồm các cập nhật về chức năng và bảo mật. Người dùng nên cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có cần gói trình điều khiển cho quản trị viên CNTT hay không, vui lòng kiểm tra trình điều khiển thông thường của chúng tôi® Bluetooth không dây® phiên bản 22.60.0

Gói Intel Wireless Bluetooth dành cho quản trị viên CNTT được khuyến nghị dành cho các tập đoàn, trường đại học và trung tâm y tế lớn. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có thể thấy các tính năng cài đặt và triển khai hữu ích.

Đây là một gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để cài đặt phần mềm Intel Wireless Bluetooth. Gói ZIP cho phép bạn trích xuất trình điều khiển và phần mềm để cài đặt trên nhiều hệ thống.

Lưu ý: Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể sẽ không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó có cùng trình điều khiển tương tự bản phát hành trước đó. Để biết hướng dẫn, hãy xem Intel® PROSet/Wireless Software phiên bản và Phiên bản Trình điều khiển.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant.
 • Xác định theo cách thủ công Bộ điều hợp ® Không dây Intel và số phiên bản trình điều khiển.

Tệp nào để chọn?

Sau khi chọn tải xuống từ trang này và chấp nhận thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối, bạn sẽ được nhắc sử dụng menu pop-up. Tải xuống tập tin thích hợp được mô tả dưới đây để đáp ứng các yêu cầu của hệ điều hành và người dùng:

 • Tất cả hệ điều hành: BT_22.60.0_all.zip
 • Windows® 10, 32-bit: BT_22.60.0_32_Win10.zip
 • Windows® 10, 64-bit: BT_22.60.0_64_Win10.zip

Lưu ý: Bản phát hành này chỉ chứa các bản cập ® điều khiển Windows 10. Trình điều khiển Windows 8.1* và Windows 7* giống với bản phát hành trước đó và được bao gồm để thuận tiện.

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn. Sử dụng ứng dụng giải nén của bên thứ ba để mở tệp và giải nén nội dung.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của phần mềm Intel Wireless Bluetooth.
 3. Xem thông tin về các tùy chọn cài đặt Intel Wireless Bluetooth bao gồm cài đặt tĩnh lặng.

Giới thiệu về Intel® software trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.