Intel® Wireless Bluetooth® cho Windows 7*

16806
1/15/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® 21.40.5 và trình điều khiển. Phiên bản trình điều khiển thay đổi tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây và hệ điều hành Windows* được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 28.5 MB
 • SHA1: D6FE1958F781F4489C37B23D5A34CDBE49BCFA94
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 26.6 MB
 • SHA1: 76030BAF8E80653B883474F56C06164C33417ECE

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

Xin lưu ý rằng trình điều khiển phiên bản 21.40.5 là phiên bản khả dụng cuối cùng dành cho trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® cho Hệ điều hành Windows 7* Windows 8.1*. Phần mềm này đã kết thúc vòng đời và không có hỗ trợ bổ sung nào được cung cấp cho các trình điều khiển này.

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth® khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp có công nghệ Bluetooth® cứng.

Intel Wireless Bluetooth gói phiên bản 21.40.5

 • Chương trình và Tính năng phiên bản = 20.90.6
 • Phiên bản Trình quản lý thiết bị= 20.90.6.4

Lưu ý: Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể sẽ không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó bao gồm cùng trình điều khiển với bản phát hành trước đó.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Xác nhận rằng bạn có hệ điều hành Windows 7* trước khi cài đặt. Kiểm tra hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Để xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Xác định theo cách thủ công Bộ điều hợp ® Không dây Intel® và số phiên bản trình điều khiển của bạn.

Tệp nào để chọn?

 • Nếu bạn có Windows 7 32-bit: BT_21.40.5_32_Win7.exe
 • Nếu bạn có Windows 7 64-bit: BT_21.40.5_64_Win7.exe

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên máy tính của bạn.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của Intel Wireless Bluetooth.
 3. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Lưu ý: Bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung nếu đã cài đặt các bản cập nhật Microsoft Windows* cụ thể và đang nâng cấp Intel Wireless Bluetooth mềm từ các phiên bản trước. Truy cập Khắc phục sự cố với các ® cập nhật Bluetooth và Microsoft Windows 7* để biết thông tin chi tiết.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.