Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*

16806
1/15/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® phiên bản 21.40.5 và trình điều khiển. Phiên bản trình điều khiển khác nhau tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây và hệ điều hành Windows* được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 26.6 MB
 • SHA256: B5BB2C0F6AB25E69984487F756A3CF6FC4930BA22F402BB0C48491A0C48F680A
 • Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 28.5 MB
 • SHA256: 47B787A5966173224B1172622840911F6A29923F1A7CEDEB5D0F73D258CCB27E

Mô tả chi tiết

Thông báo quan trọng

Xin lưu ý rằng phiên bản trình điều khiển 21.40.5 là phiên bản cuối cùng có sẵn cho trình điều khiển Intel® Wireless Bluetooth® cho Hệ điều hành Windows*7. Phần mềm này đã kết thúc vòng đời và sẽ không có hỗ trợ bổ sung nào được cung cấp cho các trình điều khiển này.

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth được khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp có công nghệ Bluetooth®.

Gói Bluetooth không dây Intel phiên bản 21.40.5

 • Phiên bản Chương trình và Tính năng = 20.90.6
 • Phiên bản Device Manager = 20.90.6.4

Ghi: Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó bao gồm trình điều khiển tương tự như bản phát hành trước.

Bạn không chắc chắn nên tải xuống nội dung nào?

Xác nhận rằng bạn có hệ điều hành Windows 7* trước khi cài đặt. Kiểm tra xem hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Để xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Xác định thủ công Intel Wireless Adapter và số phiên bản trình điều khiển của bạn®.

Chọn tệp nào?

 • Nếu bạn có Windows 7 32-bit: BT_21.40.5_32_Win7.exe
 • Nếu bạn có Windows 7 64-bit: BT_21.40.5_64_Win7.exe

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên PC của bạn.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của Intel Wireless Bluetooth.
 3. Bấm đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Ghi: Bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật Microsoft Windows* cụ thể và đang nâng cấp Phần mềm Bluetooth Không dây Intel từ các phiên bản trước. Truy cập Khắc phục sự cố với Intel® Bluetooth và Bản cập nhật Microsoft Windows 7* để biết chi tiết.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.