Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*

16806
1/15/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Wireless Bluetooth® bản 21.40.5 và trình điều khiển. Phiên bản trình điều khiển thay đổi tùy thuộc vào bộ điều hợp không dây và hệ điều hành Windows* được cài đặt.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 7, 64-bit*
 • Kích thước: 28.5 MB
 • SHA1: D6FE1958F781F4489C37B23D5A34CDBE49BCFA94
 • Windows 7, 32-bit*
 • Kích thước: 26.6 MB
 • SHA1: 76030BAF8E80653B883474F56C06164C33417ECE

Mô tả chi tiết

Mục đích

Intel® Wireless Bluetooth® khuyến nghị cho người dùng cuối, bao gồm người dùng gia đình và khách hàng doanh nghiệp sử dụng công nghệ Bluetooth®.

Gói Bluetooth Không dây Intel phiên bản 21.40.5

 • Phiên bản Chương trình và Tính năng = 20.90.6
 • Phiên bản Trình quản lý thiết bị= 20.90.6.4

Lưu ý: Khi bạn cập nhật gói phần mềm, nó có thể sẽ không cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp không dây nếu nó có cùng trình điều khiển tương tự bản phát hành trước đó.

Bạn không chắc nên tải xuống những gì?

Xác nhận rằng bạn có hệ điều hành Windows 7* trước khi cài đặt. Kiểm tra xem hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit.

Đảm bảo rằng bộ điều hợp không dây của bạn được hỗ trợ bởi bản tải xuống này. Danh sách các bộ điều hợp không dây được hỗ trợ có sẵn bên dưới.

Để xác định bộ điều hợp không dây nào được cài đặt trong hệ thống máy tính của bạn:

 • Xác định theo cách thủ công Bộ điều hợp ® Không dây Intel của bạn và số phiên bản trình điều khiển.

Tệp nào để chọn?

 • Nếu bạn có Windows 7 32-bit: BT_21.40.5_32_Win7.exe
 • Nếu bạn có Windows 7 64-bit: BT_21.40.5_64_Win7.exe

Cách cài đặt

 1. Tải tệp xuống một thư mục trên Máy tính của bạn.
 2. Gỡ cài đặt phiên bản hiện tại của Intel Wireless Bluetooth.
 3. Nhấp đúp vào tệp để khởi chạy cài đặt.

Lưu ý: Bạn có thể cần thực hiện các bước bổ sung nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật Microsoft Windows* cụ thể và đang nâng cấp Phần mềm Intel Wireless Bluetooth từ các phiên bản trước. Truy cập Khắc phục sự cố với các bản ® cập nhật Bluetooth và Microsoft Windows 7* để biết chi tiết.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Giới thiệu về Intel® software trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.