Bộ mở rộng RAID RES2SV240/RES2CV240/RES2CV360 Firmware

16786
8/4/2012

Giới thiệu

Chương trình cơ sở cho Bộ mở rộng Intel® RAID RES2SV240, RES2CV240, RES2CV360 và RES2CV360-R.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 6.7 MB
  • SHA1: 299D7934272F40FA3CC297166CD585EFCB81F089

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này hỗ trợ bộ mở rộng Intel® RAID RES2SV240, RES2CV240, RES2CV360 và RES2CV360-R, vui lòng xác minh rằng tiện ích này đã được kiểm tra với thẻ RAID bạn đã chọn sử dụng bằng cách kiểm tra trang web trình điều khiển cho bộ điều khiển của bạn tại http://support.intel.com.
=====================================================
Các thành phần trong gói
=====================================================
Tên: Mô tả:
RES2xxxx0_FWPKG-ph13_readme.txt Tệp này
Tiện ích cập nhật Windows\* Windows và các tập tin hỗ trợ bao gồm chương trình cơ sở nhị phân
Tiện ích cập nhật Linux\* Linux và các tập tin hỗ trợ bao gồm chương trình cơ sở nhị phân
Tiện ích cập nhật UEFI\* UEFI và các tập tin hỗ trợ bao gồm nhị phân Firmware
License_v2.pdf Thỏa thuận cấp phép
SAO CHÉP. Thỏa thuận cấp phép NEWLIB.txt
=====================================================
Hạn chế đã biết
=====================================================
1) Nâng cấp chương trình cơ sở yêu cầu bộ mở rộng được kết nối với Bộ điều hợp Bus máy chủ Intel® SAS/RAID thích hợp (HBA), xem bên dưới để biết danh sách khả năng tương thích HBA.
Tính tương thích của bộ điều hợp bus máy chủ SAS:
Intel® Integrated RAID Module RMS25JB040, RMS25JB080, RMS25KB040, RMSKB080, RMS2LL040 và RMS2LL080.
Intel® RAID điều khiển RS25GB008
Tính toán bộ điều hợp bus máy chủ RAID:
Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080, RMS25PB040,RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N và RMS25PB080N
Intel® RAID điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080 và RS25NB008
Tính tương thích bộ điều khiển SAS trên bo mạch:
Bộ điều khiển có khả năng SATA/SAS trên bo mạch dựa trên chipset Intel® C600 ở chế độ Intel® Rapid Storage Technology enterprise (RSTe). SAS f phên cần được kích hoạt bởi các khóa nâng cấp Intel® RAID C600 thích hợp.
2) Nâng cấp chương trình cơ sở cũng đòi hỏi phải thực hiện hệ điều hành thích hợp.
Nâng cấp chương trình cơ sở thông qua bộ điều hợp bus máy chủ SAS được hỗ trợ trong Windows, Linux và UEFI (EFI 2.0).
Nâng cấp chương trình cơ sở thông qua bộ điều hợp bus máy chủ RAID được hỗ trợ trong windows và Linux.
Nâng cấp chương trình cơ sở thông qua Bộ điều khiển có khả năng SATA/SAS trên bo mạch chỉ được hỗ trợ dưới Linux.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.