Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

16765
9/26/2017

Giới thiệu

Thao tác này cài đặt trình điều khiển cơ sở PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® phiên bản 22.7.1 cho Trình quản lý Thiết bị Windows*, ANS và SNMP dành cho Intel® Network Adapters Windows 8*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8 family*, OS Independent
  • Kích thước: 57.3 MB
  • SHA256: 3B68428307CC4CC7941C62C09EF636F66DC561B8983C07C854D0F630E65CC21B
  • Windows 8, 32-bit*, Windows 8 family*, OS Independent
  • Kích thước: 38.2 MB
  • SHA256: F82BEBF8146E20D1DF6B57F29C92B96B0EE16711A05ABEFCDB558EC99B0C4E97

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Cài đặt trình điều khiển cơ sở, PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® cho Trình quản lý Thiết bị Windows*, các dịch vụ mạng nâng cao cho nhóm và VLAN (ANS) và SNMP cho Intel® Network Adapters cho Windows 8*.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của mình không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Bạn nên tải xuống tệp nào?

Lưu ý: Bộ điều hợp 10 Gb chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển 64 bit.

  • PROWin32.exe cho phiên bản 32-bit (x86) của Windows*
  • PROWinx64.exe cho phiên bản 64-bit (x64) của Windows

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén các tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem readme.htm nếu bạn muốn giải nén các tập tin mà không cần cài đặt.

Xem ghi chú phát hành trong readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Thiết bị được hỗ trợ

Bộ điều hợp Intel® Ethernet của tôi có được hỗ trợ trong Windows 8* không?

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Bộ điều khiển Intel® Ethernet. Hỗ trợ cho các kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bo mạch.

Giới thiệu về phần mềm Intel® và trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.