Trình điều ® điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel cho Windows 8* - Bản phát hành cuối cùng

16765
9/26/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển cơ Intel® PROSet/Wireless Software phiên bản 22.7.1 cho Windows Device Manager*, ANS và SNMP cho Intel® Network Adapters cho Windows 8*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, Windows 8, 64-bit*, Windows 8 family*
  • Kích thước: 57.3 MB
  • SHA1: 9C498510329025540EAE5B9E41BC7DC6138653D0
  • OS Independent, Windows 8 family*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 38.2 MB
  • SHA1: 9BA8AFFEB7C4B7A1B1DC4E4D3CE96CADE288F23A

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Cài đặt trình điều khiển cơ bản, Intel® PROSet/Wireless Software cho Trình quản lý thiết bị Windows*, các dịch vụ mạng nâng cao cho teaming và VLAN (ANS) và SNMP cho Intel® Network Adapters cho Windows 8*.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với thành phần của bạn không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Bạn nên tải xuống tập tin nào?

Lưu ý: Các bộ điều hợp 10 Gb chỉ được hỗ trợ bởi trình điều khiển 64 bit.

  • PROI32.exe cho các phiên bản Windows* 32 bit (x86)
  • PROIx64.exe cho các phiên bản Windows 64 bit (x64)

Cách sử dụng bản tải xuống này

Tải xuống kho lưu trữ tự giải nén và chạy nó. Nó sẽ giải nén tệp vào một thư mục tạm thời, chạy trình hướng dẫn cài đặt và xóa các tệp tạm thời khi quá trình cài đặt hoàn tất. Tất cả các tệp ngôn ngữ đều được nhúng trong kho lưu trữ này. Bạn không cần tải xuống gói ngôn ngữ bổ sung.

Xem readme.htm nếu bạn muốn giải nén tệp mà không cần cài đặt.

Xem ghi chú phát hành trong readme.txt để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Các thiết bị được hỗ trợ

Bộ điều hợp Intel® Ethernet của tôi có được hỗ trợ trong Windows 8*?

Phần mềm này cũng có thể áp dụng cho Intel® Ethernet điều khiển. Hỗ trợ kết nối mạng tích hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc bảng mạch.

Giới thiệu về Intel® software trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web hỗ trợ của nhà sản xuất máy tính.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.