bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows Vista* 64 (exe)

16652
1/21/2012

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) để tích hợp Đồ họa HD Intel®.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 83.2 MB
  • SHA1: 5E5AE6D7FDDDC4F6A41670E915709A79A02DB48C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Đồ họa HD Intel và cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2 với Đồ họa HD Intel® 3000/2000. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành dành cho chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) cho Windows 7* 64-bit và Windows Vista* 64-bit.

Sử dụng

Các trình điều khiển phần mềm này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, tích hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà chúng cung cấp. Để tránh gặp phải bất kỳ khả năng không tương thích cài đặt nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM của mình và sử dụng phần mềm do nhà sản xuất hệ thống của bạn cung cấp.

Intel và OEM máy tính có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant. Ngoài ra, xem Xác định bộ điều khiển đồ họa Intel® của bạn.

Nhận hỗ trợ

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.