Intel® HD Graphics Driver cho Windows Vista* 64 (exe)

16652
1/21/2012

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) cho Đồ họa HD® Intel tích hợp.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 83.2 MB
  • SHA1: 5E5AE6D7FDDDC4F6A41670E915709A79A02DB48C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt Trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Đồ họa HD Intel và cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2 với Đồ họa HD Intel® 3000/2000. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tập tin readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này bao gồm phiên bản 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) cho Windows 7* 64-bit và Windows Vista* 64-bit.

Sử dụng

Các trình điều khiển phần mềm này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích phổ biến. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh gặp phải khả năng không tương thích về cài đặt trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM và sử dụng phần mềm do nhà sản xuất hệ thống của bạn cung cấp.

Intel và OEM máy tính có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Bạn đang bối rối không biết nên tải xuống những gì?

Tự động phát hiện và cập nhật trình điều khiển và phần mềm của bạn Intel® Driver & Support Assistant. Ngoài ra, xem Xác định bộ điều khiển ® intel của bạn.

Nhận hỗ trợ

  • Bạn có thể đăng ký và tham gia Vào Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa để theo dõi trao đổi đồng đẳng với cộng đồng Chipset và Đồ họa Intel®.
  • Bạn cũng có thể truy cập hỗ trợ Intel® Graphics Drivers bằng cách trò chuyện với trình điều khiển hỗ trợ trực tiếp.

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.