bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 7* & Windows Vista* (exe)

16650
1/21/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt phiên bản 15.22.54.2622 của trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows* 7 và Windows Vista.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 32-bit*
  • Kích thước: 72.6 MB
  • SHA1: 5DB5003C50656EC31210CDA56738E293966E3441

Mô tả chi tiết

Mục đích:

Gói trình điều khiển phần mềm này sẽ cài đặt trình điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Đồ họa HD Intel® và cho Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 2 với Đồ họa HD Intel® 3000/2000. Các trình điều khiển này sẽ không hoạt động với bất kỳ sản phẩm nào khác. Xem tệp README để biết thông tin cài đặt và GHI CHÚ PHÁT HÀNH để biết chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.22.54.2622 (8.15.10.2622) cho Windows 7* và Windows Vista*.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển hoặc phần mềm phù hợp với linh kiện của mình không? Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển hoặc phần mềm.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ

Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Bạn cũng có thể truy cập Hỗ trợ cho Trình điều khiển Đồ họa Intel® bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.


Trợ giúp bổ sung

Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel® của bạn


Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.


Chủ đề liên quan

Intel® Graphics Driver câu hỏi thường gặp

Trang web của nhà sản xuất máy tính

Câu hỏi thường gặp về Hỗ trợ Windows* 8 và Windows 8.1

Câu hỏi thường gặp về Hỗ trợ Windows 7

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.