Intel® Server Board cập nhật chương trình cơ sở S2400EP cho Giao diện phần mềm mở rộng (EFI)

16632
9/25/2012

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Intel® Server Board S2400EP và Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R1000EP cho EFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 23.2 MB
  • SHA1: A1913409199724113B698E9814DA6CF72395B2EA

Mô tả chi tiết

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho dòng Intel® Server Board S2400EP và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000EP để sử dụng cùng với vỏ Giao diện chương trình cơ sở mở rộng được nhúng của Intel® (EFI).

Gói này chứa các tệp phục hồi BIOS. Vui lòng tham khảo hướng dẫn khôi phục BIOS trong ghi chú phát hành BIOS của gói này.


Vui lòng tham khảo các tệp readme để biết thông tin chi tiết trước khi bắt đầu cập nhật chương trình cơ sở.

******************************************************************************
Phần mềm chứa phần mềm nguồn mở. Mã nguồn mở liên quan
giấy phép được bao gồm trong mã nguồn.

Mã nguồn mở cho chương trình cơ sở BMC có sẵn để tải xuống. Sao chép và dán URL sau vào cửa sổ địa chỉ trình duyệt của bạn:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21081

******************************************************************************

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.